حرکت مستقیم

دانلود کاتالوگ

 

 

معرفی

معرفی

کمپرسورهای متالکس قابلیت اتصال مستقیم به موتور توسط شفت  میباشند .که این با توجه به نیاز و درخواست مشتری قابل نصب بر روی تمام مدل های کمپرسورمیباشد . در این روش دیگر نیازی به تسمه و پولی نمیباشد .کمپرسو و موتور توسط یک شفت به هم کوبله شده و برروی یک شاسی سوار میشود .